جی آی اس (GIS) یک سیستم الکترونیک برای کسب اطلاعات جغرافیایی است.جی آی اس سیستمی است که با بهره‌گیری از آن، کلیه اطلاعات جمع‌آوری شده به صورت لایه لایه تهیه شده و پس از تفیک و کنترل داده‌ها کلیه اطلاعات توصیفی و مکانی مورد نیاز وارد سیستم می‌شود. بدین وسیله علاوه بر دسترسی صحیح و سریع به داده‌های موردنیاز در یک حجم وسیع، امکان ارائه و به تصویرکشیدن اطلاعات مکانی و موضوعی در قالب نقشه، جدول و نمودار، ویرایش و بهنگام نمودن داده‌ها ونیز امکان استفاده از داده‌های موجود در جهت اهداف مختلف و براساس نیازهای گوناگون کاربران فراهم می‌گردد. همچنین زمینه‌ای برای شناساندن و معرفی قابلیت‌ها و پتانسیل‌های متعدد و در عین حال، تشخیص خلأ‌های مطالعاتی مناطق مختلف جغرافیایی ایجاد خواهد شد. جی‌آی‌اس یک سیستم اطلاعاتی است که پردازش آن بر روی اطلاعات مکان مرجع یا اطلاعات جغرافیایی است .اکنون اخبار و اطلاعات و گزارشات مربوط به بررسی ها و داده های مکانهای باستانی و اتلال تاریخی و محوطه های مورد نظر باستان شناسان به صورت گسترده تری وارد سیستم های اطلاعات جغرافیایی می شوند. نقشه برداری با استفاده از کمک های رایانه ای به عنوان وسیله ای برای عرضه و نمایش سریع و دقیق اطلاعات نقشه برداری سطحی در طول سال های 1970 میلادی آغاز شد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی حتی خارج از محدوده نقشه برداری دارای کاربردهای بسیار بوده و در واقع سیستمهایی با استفاده از کمک رایانه ای بوده که به منظور گردآوری / و نگهداری بازآوری و تحلیل و نمایش داده های مکانی و فضایی از هرنوع و گونه مورد بهره برداری قرار می گیرند. سیستمهای اطلاعات جغرافیایی از نقشه برداری با استفاده از کمک های رایانه ای منابع اطلاعاتی رایانه/ و طرح های آماری تشکیل میگردد.اطلاعات "جی آی اس" از نقشه های رقمی و ابزار و وسایل سنجش از راه دور مانند ماهواره های/لند ست/"lanast  /و نیز اطلاعات وارد از طریق رایانه به دست می آید.مجموعه های پیشرفته نرم افزار دسترسی به ارائه و عرضه انواع اطلاعات پردازش و تحلیل و نمایش اطلاعات را بوجود می آورد.از نقطه نظر باستان شناسی "جی آی اس""دارای مزیت عرضه اطلاعات در مقیاس وسیع است ماهواره ها این مزیت برتر را دارند که اطلاعات را از مسیر های دور از دسترس در اختیار باستان شناسان قرار می دهند

اکنون  باستان شناسان می توانند از محدوده های تنگ و غیر قابل عبور و دسترس/ و محیط های پراکنده اطلاعات دقیق را جمع آوری کرده ودرپردازش داده ها نتایج مطلوبتری بگیرند.امروزه مکشوفات بسیاری از طریق کاربرد این علم صورت گرفته است که نقش آن را در علم باستان شناسی پر رنگتر کرده است.بررسی های از راه دور این فرصت را به باستان شناسام می دهد تا با تهیه نقشه های محل های باستانی در قالب طرح های بزرگتر و روشنتربتوانند از فرصت های حادث شده امکان بهره برداری را نمایند.

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۱ مهر۱۳۹۰ساعت 9:20  توسط وارنا  |